שיעור 11 – ד" יעל לפידות

סטטיסטיקה 3- שיעור 11     3 דברים משפיעים על טעות התקן: Msres- ככל ששונות הטעויות תהייה קטנה יותר, כלומר המודל מסביר טוב יותר, טעות התקן תהייה קטנה יותר. SSX- קיצוץ תחום יגרום להקטנת הssx (לרוב) ובעקבותיו תגדל טעות התקן. המתאם בין המשתנים הבלתי תלויים לבין עצמם- ככל שהקשר בין המשתנים הב"ת לבין עצמם גדול  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים