שעור 2 – עו"ד עדי הדר

לאחר שלב ההצעה, השופט צריך לזהות האם ישנו "קיבול". קיבול- ס' 5-"הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה." על מנת שיתבצע קיבול צריכים להתקיים 3 תנאים (בדומה להצעה): א)    קיבול תואם להצעה (כלל הראי)- הודעת הקיבול צריכה לחפוף במלואה, להיות תמונת ראי להצעה. כלומר,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים