שיעור 6 – עו"ד מירב מלצמן

קשרי גומלין – המשך משיעור 5: לאחר שקישרנו בין 2 טבלאות, ונעבור לתצוגת גיליון נתונים נראה בצד הטבלה של היחיד + , כשנלחץ עליו נראה את הנתונים הקושרים בין אותו קשר יחיד לקשר הרבים (הנתונים שרשמנו שטבלת הרבים). נקליד תמיד תחילה נתונים בצד של היחיד. טפסים –  ממשק המשתמש: במקרה וארצה להגביל משתמש בטבלה שהקמתי,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים