שעור 7 – רו"ח יוסי בן אלטבט

ביקורת הון, קרנות, עודפים ודיבידנדים   בסעיפים הללו אין הרבה שינויים למעשה. זה נכון שניתן להנפיק הון מניות וכדומה, אך עדיין בהשוואה לסעיפים אחרים (מלאי נניח) התנועות הן דלילות. לכן, מלאכת הביקורת על נושאים אלו תהא קלה יותר. באשר לקרנות, מקורן בכללי החשבונאות, ולכן נבדוק את הקרנות על-פיהם. הון מניות ודיבידנדים הם נושאים שהם בעיקרם  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים