שעור 6 – רו"ח לינור דלומי

סעיף מזומנים ושווי מזומנים מטרות הביקורת (מנקודת מבטו של רו"ח מבקר) בסעיף מזומנים שווי מזומנים קביעת רמת סיכון הביקורת הנדרשת ע"י המבקר סקר על נאותות הבקרה הפנימית- דגש לאיתור נקודות תורפה. בדיקת קיום- לבדוק האם באמת המזומנים שהציגה החברה אכן קיימים. בדיקת שלמות- יש לבדוק שכל מה שמוצג תחת הכותרת אכן עונה להגדרה ולוודא שכל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים