דיני תאגידים שיעור 6 ליטל יוחפז

שיעור 6 – 26.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים דירקטוריון החברה מי ממנה את הדירקטוריון? האסיפה הכללית, הבעלים של החב'. ס'92(א) – סמכויות הדירקטוריון – הדיר' הוא גוף מפקח ולא גוף מבצע. בעקבות עקרון הממשל התאגידי אחריות הדיר' גדלה. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 92.    (א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 5 ליטל יוחפז

  שיעור 5 – 19.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים האסיפה הכללית בס'57 למדנו על סמכויות האסיפה. סעיף זה הוא קוגנטי, כלומר לא ניתן להעביר את אחת הסמכויות הללו לדירקטוריון/מנכ"ל וכו'. ס'59 לחוק דן במינוי דירקטורים בחברה. דירקטור הוא גם אורגן בחברה. הכוונה היא לדירקטור רגיל, ולא דח"צ (חיצוניים). מינוי דירקטורים 59.  האסיפה הכללית השנתית תמנה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים