מיסים למתקדמים- הרצאה 1

מיסוי קבלנים רקע קבלנים הינם פעילות עסקית שונה משאר הנישומים שפועלים לפי פקודת מס הכנסה, וזאת כיוון שמועד היווצרות הרווח אינה ברור, לא ניתן לאמוד את מועד הפקת התקבולים והדיווח. כדי ליצור אחידות בדיווח, בהכנסות ובהצהרות נוצרו סעיפים מיוחדים בפקודה למיסוי קבלנים. הסעיפים נועדו כדי ליצור הקבלה בין הכנסות להוצאות. ייחוד ענף הבניה לעומת ענפים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים