שיעור 3 – עו"ד נאוה קורמן

שיעור 3 ללא תנאי – על השטר אסור שיופיע תנאי בין המושך לנמשך. כלומר, אי אפשר לרשום על השטר "לשלם רק אם.." תנאי יכול להופיע בהסכם היסוד, כלומר, ניתן לרשום בחוזה שרק בהינתן תנאי ניתן להשתמש בשטר. יש להבחין בין תנאי לתניה: תנאי – פוסל שטר ופוגע בוודאות שלו. תניה – אינה פוגעת בוודאות של  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים