שעור 7 – עו"ד עדי הדר

חוזה לטובת צד שלישי: חוק החוזים סעיפים 34-38 חוזה האופייני ביותר לצד שלישי, הינו החוזה השכיח ביותר. (החוזה המובהק ביותר לחוזה מסוג זה, הינו חוזה ביטוח –מבנה, רכב וביטוחים כאלה או אחרים הנוגעים לצד שלישי). צד שלישי – מי שאינו צד לחוזה, אך מהווה מוטב שנוצר מההתקשרות בחוזה. ס' 34 "חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים