שעור 3 – רו"ח אייל הורוביץ

שעור 3 – פתרון דוגמה מסכמת – חברת "לנלור" –   מזומנים ושווי מזומנים – פיקדונות של עד 3 חודשים נחשבים שווי מזומנים, אלא אם יש עליהם הגבלות או שיעבוד כלשהו. משיכת יתר – מקזזים מהמזומנים, אלא אם היא לא עומדת לפירעון מידי. התנועה במזומנים ושווי מזומנים היא התוצאה של דוח תזרים המזומנים, הוא מסביר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים