שעור 3 – רו"ח אריק בן ישי

שיעור-תרגול שם המתרגל: חיים חביב  מס, אגרה והמשותף להם מס= תשלום חובה בכפייה ע"פ חוק וע"פ דין. אין תמורה ישירה וברורה. אגרה= תשלום שהוא כפוי או מרצון. לדוגמא: אגרת רשיון נהיגה, אגרת טלויזיה, כביש 6. מאפיין של אגרה הוא קבלת תמורה ישירה וברורה. המכנה המשותף= שני אלו חייבים להיות מוסדרים בחוק (=נחקק בכנסת ישראל ועבר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים