שיעור 2 – רו"ח אייל הורוביץ

  שיעור 2 – דוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים – הדוח הרביעי בסדרת הדוחות הכספיים. בעוד שכל הדוחות שאנו מכירים עד היום נשענים על עיקרון הצבירה, דוח זה שואל את השאלה – מה היה תזרים המזומנים של הפירמה בתקופה הנידונה, מה היו הכניסות והיציאות של המזומנים בתקופה נתונה. תזרים המזומנים של החברה הוא פקטור  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

מדידה א'- שיעור 1   דוח תזרים מזומנים   דו"ח תזרים מזומנים מספק מידע על השינוי במזומנים לאורך השנה כאשר הוא מפרט את כל תנועות המזומנים שהיו בחברה. הדו"ח הוא דו"ח משלים, כיוון שהוא מספק מידע על מצב הנזילות של החברה. על פי הדו"ח נוכל לדעת האם לחברה יש מספיק מזומנים על מנת לעמוד בהתחייבויות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים