שיעור 5 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 5 אחריות חוזית – הקשר בין רו"ח המבקר לבין החברה אשר שוכרת את שירותיו הוא קשר חוזי, אשר בהתאם לכך חלים עליו דיני חוזים. ההתקשרות האמורה מסודרת במסגרת מכתב בתקשרות – תקן ביקורת 91 (יילמד בהמשך). ע"פ ההתקשרות החוזית מתחייב רו"ח המבקר לספק לחברה חוות דעת אשר מהווה את התוצר הסופי של עבודת הביקורת.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים