שיעור 9 – עו"ד נאוה קורמן

דיני עבודה – תחום שעוסק בהסדרה משפטית של העבודה ויחסי העבודה בתחומים הבאים – 1. קיומם של יחסי עובד מעביד – זכויות של עובדים, חובות של עובדים, זכויות של מעבידים, חובות של מעבידים. 2. הסדרת היחסים בין ארגון עובדים אל מול המעביד – הסדרת זכות השביתה, הסכמים קיבוציים. 3. הסדרת היחסים בין ארגון עובדים לארגון  [ קראו עוד ]

שעור 3 – עו"ד עדי הדר

בשיעור זה נדבר על נושא "תום הלב". מהו מושג זה? על פניו, זהו מושג נכון, צודק ראוי, מכיוון שאנו מצפים מהזולת לנהוג כלפינו בהגינות וביושר. השופט ברק הגדיר זאת כ"התנהגות שנמצאת בטווח"- בין התנהגות שאנו מצפים ממלאכים (טהורה לחלוטין), ובין "התנהגות זאבים". ציפייה זו, לנהוג בתום לב, קיימת במשפט הישראלי מאז הקמת המדינה. בחוק החוזים, היא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים