שיעור 13 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

  ס' 96- חילוף נכסים מטרת הסעיף היא להקל על נישום אשר מוכר נכס ברווח ורוכש נכס אחר לחילופו. ההקלה: אפשרות לדחיית תשלום המס על רווח ההון שנוצר בגין הנכס שנמכר. הנישום לא חייב להחיל את הוראות הסעיף. הסעיף חל כאשר מתקיימים התנאים המצטברים הבאים: הנכס שנרכש הוא לחילופו של הנכס שנמכר (ראה להלן פס"ד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים