שיעור 6 – עו"ד עדי הדר

שיעור מס' 6 – 18.4.2013 – יסודות בדיני חיובים, המרצה:  עו"ד עדי הדר בהמשך לנושא ה"כפייה" בשיעור שעבר- ס' 20 לחוק החוזים נוגע לטענה לפגם עקב פגיעה מכיוון שהוא יוצר הסדר מיוחד לעניין ביטול חוזה כאשר הפגם הוא פגם של כפייה. " ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים