דיני תאגידים שיעור 13 ליטל יוחפז

נושא אחד-עשר פירוקים המקור הרלוונטי: "פקודת החברות" ס'244 – איך חברה יכולה להגיע לפירוק? סוף הליך הפירוק הוא מחיקתה של החברה מרשם החברות. הפירוק יכול להיות או פירוק בידי ביהמ"ש או פירוק מרצון. כלומר יתכן כי החברה עצמה תבקש להתפרק מרצונה, אך במרבית המקרים גורמים אחרים מבקשים לפרק את החברה. כשהחב' תרצה להתפרק מרצונה זה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים