צילום שיעור 11 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 29.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 6 – גב' אביגיל הורוביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' אביגיל הורוביץ בקורס תרגול במימון א' בתאריך 22.05.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לצילום השיעור  

שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 03.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. פחת: כל רכוש קבוע שהוא חלק ממעגל ההכנסה. לרכוש זה יש : בלאי, כלומר פחת. בקורס שלנו מדברים אך ורק על בלאי חשבונאי, המשקף שימוש. למעשה, הפחת אומר שאני מעביר את הרכוש הקבוע לדוח רווח והפסד כבלאי. עושים זאת כל עוד  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 32 (10)(א')- פרמיית ביטוח הסעיף קובע כי פרמיות שמשלמת חברה לטובת עצמה לביטוח החיים של בעל שליטה בה (לא מדובר על חבר), לא יותרו בניכוי. יש להדגיש כי רק כאשר המבוטח- בעל השליטה, המוטב- החברה, ההוצאה לא תהיה מוכרת, כאשר מבטחים עובד רגיל, ייתכן שההוצאה תוכר. מבטוח מוטב מוכר/ לא מוכר סעיף בעל שליטה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים