שיעור 6 – עו"ד אליעזר פני-גיל

יסודות בדיני חיובים – שיעור 6: 19.11.13   להביא לבחינה את הפסיקות!! זכרון דברים – זה הסכם ככל הסכם. הכותרת שאומרת זכרון דברים, חוזה, הסכם, הסכמה, הבנה, איננה משנה! מה שמשנה זה התוכן. אם בתוכן יש אמירות מחייבות, גם אם זה זכרון דברים, הוא מחייב, ואם אין אמירות מחייבות הוא לא מחייב. עלינו לנתח את המסמך  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים