שיעור 8- שוק ההון בישראל

שיעור 8-המשך מצגת מספר 6 לא עבר בכיתה. ציין כי הועלה קובץ מעוף. מה שלא נלמד בכיתה לא יהיה במבחן.   עקום התשואות עקום התשואות מבטא את היחס בין תשואות אג"חים לטווח ארוך לעומת תשואות אג"חים לטווח קצר. עקום תשואות נורמלי עולה במתינות משמאל לימין ומבטא תוספת מתונה לתשואה באג"ח הארוכות משיקולי נזילות – "פרמיית  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – מר אמיר ארגמן

קופון – פרמטר קבוע שלא משתנה לאורך חיי האיגרת – אומר כמה אני מקבל כל פעם כשמחולקים תשלומי הקרן (חלק מהחוזה). תשואה לפדיון – אותו ערך של היוון שנגזר מתוך התזרים של האג"ח, אם מחיר האיגרת יורד אז התשואה לפדיון עולה ולהיפך בהתאם ואילו הקופון יישאר אותו דבר. אג"ח – מבוא/ ערך מתואם הגדרה –  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים