צילום שיעור 11 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 29.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

מרתון יסודות החשבונאות א' – רו"ח מיטל קמושביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח מיטל קמושביץ בקורס יסודות החשבונאות א' בתאריך 28.05.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 03.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. פחת: כל רכוש קבוע שהוא חלק ממעגל ההכנסה. לרכוש זה יש : בלאי, כלומר פחת. בקורס שלנו מדברים אך ורק על בלאי חשבונאי, המשקף שימוש. למעשה, הפחת אומר שאני מעביר את הרכוש הקבוע לדוח רווח והפסד כבלאי. עושים זאת כל עוד  [ קראו עוד ]

שעור 8 – רו"ח אייל הורביץ

13.12.12 רכוש קבוע: רכוש מוחשי שהפירמה משתמשת בו לצורך הפעלת פעילותה, נכנסת בתוך הגדרת נכסים כחובה (ישנם חמש קבוצות של רכוש קבוע :רכבים, ריהוט, מחשבים , מכונות יצרניות, מקרקעין). יש צורך ראשוני לעשות הבחנה לשאלה הבאה: מה ההבדל בין רכוש קבוע לבין הוצאה? מתי אני אומר שסכום מסוים שאני מוציא זה לכדי רכוש קבוע ומתי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים