שעור 5 – רו"ח יוסי בן אלטבט

ביקורת מלאי – המשך פירוט לגבי תקן ביקורת 83 – ס'4-ס'18 – תצפית המבקר בעת מפקד המלאי ס'4- "הנהלת הגוף המבוקר קובעת בדרך כלל נהלים שעל-פיהם נערכת ספירת מלאי המתקיימת לפחות אחת לשנה, כדי לשמש בסיס להכנת הדוחות הכספיים או, כדי לוודא את מהימנות מערכת המלאי המנוהלת לפי שיטת המלאי התמידי." כאמור ישנם 2 מצבי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים