תרגול 2 – עו"ד נטע פיבישביץ'

בג"ץ 1715/97 פ"ד, לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר: תקציר – זהו פסק הדין הראשון שבו נפסל חוק עקב פגיעתו בחופש העיסוק. העתירה עוסקת בשאלת חוקתיותו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995. העותרים עסקו בניהול תיקי השקעות קודם שנחקק החוק. עם כניסתו של החוק לתוקף הם נדרשו לקבל רישיון  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים