שעור 6 – מר אבי ישראל

גישת תיק השקעות – מודל מרקוביץ גישה ו דוגלת בצמצום הסיכון ע"י גיוון ההשקעות. גיוון השקעות פירושו לפזר את כל ההשקעות על פני תחומים אחדים, כך שכשלונות בתחומים מסוימים יתקזזו ע"י הצלחו בתחומים אחרים. כלומר, צמצום הסיכון תלוי בקשר בין ההשקעות השונות. בוחנים את הקשר בין השקעות ע"י COV – שונות משותפת, שבוחן את הקשר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים