שעור 6 – עו"ד מירב מלצמן

תחרות בין עיקול לבין זכות חוזית   מדובר  במצב בו קיימים 3 צדדים- צד א' מוכר נכס לצד ב', וצד ג' הינו המעקל של הנכס. מקרה של עיקול מתרחש רק במצב בו הקונה (צד ב') לא רשם הערת אזהרה על הנכס שנרכש, לכן התחרות על הנכס היא בין צד ב' (הקונה) לבין צד ג' (המעקל).  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים