משפט מסחרי ב' שיעור 7 ליטל יוחפז

שיעור 7 – 02.04.2014 המשך משכונות   המשך משכון מסווה סיטואציה בה שני צדדים עשו ביניהם איזושהי עסקה, ובתוכה התכוונו לעשות משכון – אך לא דיברו על זה במונחים של משכון. לכאורה אין להם משכון, אך אם נפנה לדברי ס'2(ב) לחוק המשכון נגלה כי אכן מדובר בעסקת משכון: תחולה 2.    (א)  הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים