שעור 9 – ד"ר אייל להב

שעור 9 – מקבץ 6 עידוד השקעות הטבות לחברות – 1. פחת מואץ. 2. מענק. 3. הלוואה מסובסדת. שאלה 1 – לפניכם פרויקט שמשכו 8 שנים. ההשקעה הנדרשת במכונת וציוד – 180. תשתית טהור מים – 20. הון חוזר – 54. הכנסות -60, עלות המכר – 15, אובדן הכנסות מפרויקטים אחרים – 6 (קניבליזציה). פחת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים