הרצאה 2- מיסים למתקדמים

חוק מע"מ הבדלים בין מס הכנסה למע"מ מס הכנסה מע"מ ישיר/עקיף ישיר עקיף מי ממוסה? נישום עוסק על מה ממוסים? הכנסה עסקאות הניכוי הוצאה תשומות על מה משולם המס הכנסה חייבת ערך מוסף מס הכנסה- מס ישיר, פרוגרסיבי. זו מס על הכנסתו החייבת (הכנסה בניכוי הוצאות, פטורים, זיכויים וקיזוזים) של הנישום במונחי שנת מס. מע"מ-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים