שיעור 5 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שיעור 5   32(14)- הוצאות לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מטרת רכישת הביטוח היא שמירה על הקיים ולכן ההוצאה מותרת לפי ס' 17 רישא. אבל ס' 32(14) קובע: הוצאה זו לא תותר בניכוי. ההוצאה תותר אם מתקיימים התנאים הבאים: ההכנסה שבגינה נרכש הביטוח היא הכנסה לפי ס2(1) או 2(2). הביטוח הוא ביטוח מועדף כהגדרתו  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים א'
תואר ראשון
תואר שני
מרצים