שיעור 6 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 27.11.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור 5 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 20.11.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שעור 5 – רו"ח יוסי בן אלטבט

ביקורת מלאי – המשך פירוט לגבי תקן ביקורת 83 – ס'4-ס'18 – תצפית המבקר בעת מפקד המלאי ס'4- "הנהלת הגוף המבוקר קובעת בדרך כלל נהלים שעל-פיהם נערכת ספירת מלאי המתקיימת לפחות אחת לשנה, כדי לשמש בסיס להכנת הדוחות הכספיים או, כדי לוודא את מהימנות מערכת המלאי המנוהלת לפי שיטת המלאי התמידי." כאמור ישנם 2 מצבי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים