שיעור 10 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שיעור 10   סעיף 92- הסעיף מדבר על קיזוז הפסדי הון.   הפסד הון ניתן לקיזוז עפ"י הסעיף רק במקרה שאם היה רווח אזי הוא היה מחויב במס רווח הון.   הפסד הון ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ולא כנגד הכנסה פרותית למעט חריג- ראה כלל 7.   הפסד הון ניתן לקיזוז גם כנגד רווח  [ קראו עוד ]

שעור 8 – רו"ח יגיל בלזר

  פטורים על רווח הון- סעיף 97   הסעיף מהווה רשימה סגורה של פטורים לרווח הון. להלן רשימת הפטורים: סעיף 97(א') סעיף 97 (א')(1) פטור על רווח הון שנובע ממכירת אג"ח שאינה המירה למניה, הנסחרת בבורסה בישראל, ובלבד שהאג"ח הונפקה לפני 8.5.00, ונרשמה למסחר לפני המועד הקובע (1.1.03). סעיף 97(א')(2) פטור ממס על רווח הון  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים