שיעור 11 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

סעיפים 94, 94א, 94ב, 94ג (ללא 93- פירוקים)   מניות- מדובר בנכס ככל הנכסים עפ"י ס' 88 ועל כן רווח הון מחושב כרגיל. נוסף לכך ישנו חריג- אם מדובר על ני"ע בבורסה לא מבצעים חלוקה ליניארית בחישוב מס.   ס' 94- מניות הטבה לדוגמה אם חילקו 100% הטבה, בעצם הנישום מחזיק את אותו אחוז המניות  [ קראו עוד ]

שעור 10 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 94- מניות הטבה וכתבי אופציה הסעיף דן במצב שבו נישום מוכר מניות הטבה ששייכות לו או מניות עיקריות ששייכות לו שעליהן הוקצו מניות הטבה.   דוגמא ביום 1.1.04 הנישום רכש 1,000 מניות תמורת 100,000 ₪. ביום 1.1.07 חילקה החברה מניות הטבה בשיעור של 100% (הנישום קיבל עוד 1,000 מניות). ביום 1.1.09 הנישום מכר 1,200  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים