שיעור 11 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

סעיפים 94, 94א, 94ב, 94ג (ללא 93- פירוקים)   מניות- מדובר בנכס ככל הנכסים עפ"י ס' 88 ועל כן רווח הון מחושב כרגיל. נוסף לכך ישנו חריג- אם מדובר על ני"ע בבורסה לא מבצעים חלוקה ליניארית בחישוב מס.   ס' 94- מניות הטבה לדוגמה אם חילקו 100% הטבה, בעצם הנישום מחזיק את אותו אחוז המניות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים