שיעור 10 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שיעור 10   סעיף 92- הסעיף מדבר על קיזוז הפסדי הון.   הפסד הון ניתן לקיזוז עפ"י הסעיף רק במקרה שאם היה רווח אזי הוא היה מחויב במס רווח הון.   הפסד הון ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ולא כנגד הכנסה פרותית למעט חריג- ראה כלל 7.   הפסד הון ניתן לקיזוז גם כנגד רווח  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שיעור 9 "בעל מניות מהותי" (במ"מ)- הגדרה ס' 88– "מי שמחזיק לבדו או יחד עם אחר ב10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם." יחד עם אחר- יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו אבל יש ביניהם שיתוף פעולה קבוע עפ"י הסכם בעניינים מהותיים של החברה. אמצעי שליטה-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים