צילום שיעור 1 – עו"ד ורו"ח יגיל בלזר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר בקורס מיסים א' בתאריך 27.10.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

שיעור 4 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שיעור 4   17(11)- מדבר על הוצאות בהכנת דוחות מול מס הכנסה. אלו הוצאות שאינן מותרות עפ"י ס' 17 רישא, אך על פי סעיף 17(11) היא כן מותרת בניכוי (חריג). ס' 17(11) חל על כל דו"ח רלוונטי מול מס הכנסה, ולא רק כחלק מהוצאות שקשורות בעסק\ משלח יד. הס' חל עבור עו"ד ורו"ח, בעצם כל  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 32- הוצאות שאין להתירם   "בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל" סעיף זה כולל רשימה סגורה של הוצאות שאינן מותרות בניכוי. חלק מההוצאות המנויות בסעיף משלימות את הוראות סעיף 17, דהיינו הוצאות שלא מוכרות על דרך השלילה. לעומת זאת חלק מההוצאות המנויות בסעיף זה מגדירות מהם הוצאות לא מוכרות.   סעיף  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים