שיעורים 9 ו10 – עו"ד ורו"ח ישראל חובל

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעורים 9 ו10 בקורס מבוא למיסים שהתקיים בתאריך 25/05/2017. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור 13 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

  ס' 96- חילוף נכסים מטרת הסעיף היא להקל על נישום אשר מוכר נכס ברווח ורוכש נכס אחר לחילופו. ההקלה: אפשרות לדחיית תשלום המס על רווח ההון שנוצר בגין הנכס שנמכר. הנישום לא חייב להחיל את הוראות הסעיף. הסעיף חל כאשר מתקיימים התנאים המצטברים הבאים: הנכס שנרכש הוא לחילופו של הנכס שנמכר (ראה להלן פס"ד  [ קראו עוד ]

שעור 9 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 96- חילוף נכסים הסעיף מעניק הקלה לנישום ומאפשר לו שלא לשלם מס על רווח הון כולו או חלקו במכירת נכס וזאת אם רכש נכס אחר לחילוף הנכס שנמכר. המונל "חילוף" אינו מוגדר בפקודה אך הנושא נידון בפסיקה. בפס"ד צ'רני ובפס"ד יוסף אהרון, נקבע שעל מנת להחליט האם הנכס החדש נועד להחליף את הנכס הישן,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים