צילום שיעור 1 – עו"ד ורו"ח יגיל בלזר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר בקורס מיסים א' בתאריך 27.10.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

שיעור 4 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שיעור 4   17(11)- מדבר על הוצאות בהכנת דוחות מול מס הכנסה. אלו הוצאות שאינן מותרות עפ"י ס' 17 רישא, אך על פי סעיף 17(11) היא כן מותרת בניכוי (חריג). ס' 17(11) חל על כל דו"ח רלוונטי מול מס הכנסה, ולא רק כחלק מהוצאות שקשורות בעסק\ משלח יד. הס' חל עבור עו"ד ורו"ח, בעצם כל  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 18- סייגים לניכוי הוצאות מסוימות   סעיפי המשנה של סעיף 18 דנים בעיתוי ההכרה בהוצאות ולא בשאלה האם ההוצאה מוכרת. כלומר, לפני שנדנים בתוחלת סעיפי 18, יש לוודא כי ההוצאה מוכרת בהתאם לסעיפי 17 ושאינה נקלעת באחד מסעיפי 32. סעיפים 17 ו- 32- עוסקים בשאלה האם ההוצאה מוכרת. סעיפי 18- עוסקים בשאלה מתי ההוצאה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים