שיעור 11 – עו"ד ורו"ח יגיל בלזר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר בקורס מבוא למיסים שנערך בתאריך 29.05.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

שיעור 10 – עו"ד ורו"ח יגיל בלזר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר בקורס מבוא למיסים שנערך בתאריך 22.05.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

שיעור 2 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

מיסים א'- שיעור 2   סעיף 17(4)- חובות רעים (=אבודים)– "חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, שהחובות נעשו רעים בשנת המס, וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, להנחת דעתו של הפקיד, כחובות שנעשו רעים בשנת המס, אף אם זמן פירעונם של החובות הרעים או המסופקים חל לפני תחילת שנת  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח בן-אמוץ סמדר

מיסים א'- שיעור 1   הוצאות- ס' 17,18,32,21   סעיף 17 הרישא של סעיף 17 מסתיים במילה "לרבות". למילה "לרבות" יש מטרות- הוספה או הדגשה. ב17 יש סעיפים שלכאורה נראים מיותרים כגון סעיפי תיקונים וכד', אבל יש סעיפים אחרים שמוסיפים, למשל הוצאות בניית ממ"דים וכו'. הרשימה היא לא אחידה, אך בכל זאת כפופה ל17 רישא.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים