צילום שיעור 2 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 22.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

שיעור 3 – רו"ח אריאל פטל

שיעור 3   סעיף השקעות בביקורת סעיף השקעות יש להתייחס להיבט החשבונאות וכן להיבט הביקורת.   היבט החשבונאות IAS 39, IAS 27+28- חברות ציבוריות גילויי דעת 68, 57- חברות פרטיות   בדרך כלל השקעות בני"ע משועבדות לבנקים כנגד הלוואות אם ישנן, וחובה לתת גילוי נאות בדו"חות הכספיים לכל שעבוד.   היבט הביקורת אין תקן ביקורת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים