שעור 11 – עו"ד דב אייזיק

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים תש"ס 2000 : הפנייה לבית משפט לעניינים מנהליים – יש לערער בביהמ"ש לעניינים מנהליים רק לאחר שעברנו את כל הערכאות המיוחסות לגוף הציבורי באותו מקום. כלומר, יש למצות את כל ההליכים המעיין משפטיים באותו גוף ציבורי שבו העניין נדון. לדוג', בעירייה יש מחלקת ארנונה אשר הגישה חשבון ארנונה לאזרח, האזרח  [ קראו עוד ]

שעור 5 – עו"ד דב אייזיק

שמירת דינים: בחוק יסוד חופש העיסוק, קיים הבדל בין סעיף  10 , לסעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. סעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם : כל חוק שנחקק לפני 3/1992 (תאריך חקיקת חוק יסוד כבוד האדם) מוגן ע"י שמירת דינים גם אם הוא פוגע חוקתית בח"י כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת, לא ניתן לבטלו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים