תרגול 5 – עו"ד נטע פיבישביץ'

11.12.12 המשפט המנהלי : ענף במשפט הציבורי. כאשר מדברים על המשפט המנהלי יש להתייחס לשלושה סעיפים: סמכויות עזר סמכות שיורית סמכות חובה ורשות סעיף 2 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים (סעיף הגדרות): "עניינים מנהליים" – עניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות; "רשות" – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין; "החלטה של  [ קראו עוד ]

שיעור 9- עו"ד דב אייזיק

בהמשך לנושא סמכויות הרשות המנהלית, ניתן לסווג את הסמכויות לסוגים: 1.     סמכות חובה/סמכות רשות: סמכות חובה- אם מתקיימים תנאים מסוימים הרשות חייבת לפעול. הסמכת הרשות לביצוע פעולה מסוימת. כלומר, החוק מציין באופן מפורש מהי הסמכות של אותה הרשות. לפיכך, לרשות אין שום אפשרות לשיקול דעת אחר. ("שיקול דעת מנהלי") סמכות רשות- אם מתקיימים תנאים מסיימים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים