שעור מס' 12– מר זיו סגל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 12 בקורס "ניהול השקעות בניירות ערך" מתאריך 23.12.17 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור מס' 11 – מר זיו סגל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "ניהול השקעות בניירות ערך" מתאריך 16.01.17 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור מס' 10 – מר זיו סגל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "ניהול השקעות בניירות ערך" מתאריך 09.01.17 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור מס' 9 – מר זיו סגל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "ניהול השקעות בניירות ערך" מתאריך 26.12.16 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור מס' 8 – מר זיו סגל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "ניהול השקעות בניירות ערך" מתאריך 19.12.16 לקריאת הסיכום לחצו כאן

צילום שיעור 9 – רו"ח אמיר ארגמן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אמיר ארגמן בקורס מימון ב' בתאריך 29.04.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

הרצאה 1- סיכונים, חשיפות וגידורם

זיהוי ומיפוי סיכונים-חומרתם וסבירותם חשיפה לסיכוני מטבע חוץ דוגמא לחשיפה מטבעית ביצוא (סיכון לתיסוף במטבע) יצואן מייצא מוצרים לחו"ל במחיר של 100,000$ (שע"ח 3.8). עלות היצור של המוצרים בישראל 350,000 ₪. חל תיסוף של 10% בשער המטבע והשער ירד ל-3.42. רווח והפסד במצב ההתחלתי רווח והפסד לאחר התיסוף מכירות ללקוח בחו"ל 100,000$ 100,000$ שער חליפים  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח אבישי ברדוגו

זיהוי, מיפוי ונטרול של סיכונים בתעשייה וכלים לגידור סיכונים פיננסיים תקנה 10 (ב)(7) לתקנות ניירות ערך תקנה זו מחייבת חברה שנסחרת בבורסה לתת פרטים בכל הקשור לחשיפה של החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם שיש לכלול בדוח הדירקטוריון סעיף 2 בתוספת השנייה : האחראי על ניהול סיכוני השוק בתאגיד-  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח לינור דלומי

מודל בקרה פנימית-  COSO בשנת 1992 הופץ ע"י ה- COSO מודל מובנה של הבקרה הפנימית. מטרת מסגרת המודל הינה לסייע לעסקים ולישויות אחרות להעריך, לאמוד ולהעצים את מערכות הבקרה הפנימית הפועלות אצלם. מודל מובנה זה זכה להכרה ע"י הרשויות וגורמים אחרים, כמסגרת עבודה מקיפה להערכת הבקרה הפנימית, כולל הבקרה הפנימית על הדוחות הכספיים. מודל ה- COSO  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים