שיעור 12 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 12 תקן ביקורת אב מספר 9 – בקרה פנימית "רואה החשבון יערוך סקר על מידת הבקרה הפנימית הקיימת בגוף המבוקר להלכה ולמעשה, ויביאנה בחשבון בעריכת תוכנית הביקורת וקביעת היקף הבדיקות". כלומר – תקן 9 מתקני ביקורת ודיווח (הכלליים) של לשכת רואי חשבון בישראל קובע כי רואה החשבון המבקר יערוך סקר על נאותות הבקרה הפנימית  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים