צילום שעורים 3+4 – רו"ח יוסי גולן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשעור של רו"ח יוסי גולן בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 28.03.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

צילום שעורים 1+2 – רו"ח יוסי גולן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשעור של רו"ח יוסי גולן בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 21.03.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

שיעור 1 – רו"ח יוסי גולן

שיעור 1 חכירה תקנים רלוונטיים- IAS 17 המחודש, FAS 13 האמריקאי (לצורך המבחנים הכמותיים). חכירה- הסכם לפיו מעביר המחכיר לחוכר בתמורה לתשלום או סדרת תשלומים את הזכות לשימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת שנקבעה מראש.   מחכיר- אדם שיש לו נכס מסוים, והוא לכאורה משכיר אותו לתקופת זמן מסוימת. חוכר- האדם שמשתמש בנכס עצמו ולכאורה שוכר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים