הרצאה 3-סיכונים, חשיפות וגידורם

חוזים עתידיים הגדרות עסקת שורט (מכירה בחסר) שיטה לעשיית רווחים כאשר יש צפי לירידת מחיר של מניה. בשיטה זו נמכרת מניה שאינה בבעלות המוכר ושזאת במטרה לגרוף רווח בעתיד אם מחיר המניה אכן יורד. מכירה בחסר (עסקת שורט) מורכבת מכמה שלבים: הסוחר מקבל בהשאלה מניה מבעליה למשך תקופה מוסכמת ומשלם לבעלים עמלת השאלה. הסוחר מוכר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים