שעור 6 – ד"ר אורי וייס

אבטלה אבטלה מציג שיבוש מבחינה כלכלית אשר בא לידי בחוסר שיווי משקל. אדם מובטל מוגדר כאדם שמחפש עבודה, אך המשק אינו מסוגל לספק לו מקום עבודה. כשמדובר על מצב אבטלה יש לשים לב למספר גורמים: גיל העבודה – גיל העבודה נע בטווח של גילאי 15 ועד לגיל הפנסיה.  עד סוף שנת 2011, בחישוב אוכלוסיית גיל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים