שיעור 3 – גברת סמדר קרמר

שיעור 3 – 28/10/13 סביבת הארגון ההתייחסות כיום לארגון היא כמערכת פתוחה הקולטת משאבים, חומרי גלם, משאבים כלכליים והפיכתם לתוצאה. יש כניסה של משאבים למערכת ויציאה של תפוקות מהמערכת. הארגון מקיים יחסי גומלין עם הסביבה. סביבת הארגון היא מכלול הגורמים הקיימים מחוץ לגבולות הארגון ויש להם פוטנציאל להשפיע עליו. לא כל ארגון מושפע מכלל הגורמים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים