שיעורים 1 ו-2 – עו"ד מירב מלצמן

מידע –  סדרה של סמלים בעלי משמעות, בכל אופן  הצגה: ויזואלי, מילולי, אלקטרוני ועוד. • מידע ב"תורת המידע" – כמות ההפחתה באי-הוודאות. • מידע – נתונים שעובדו בעלי ערך בקבלת החלטה. • מערכות מידע – מערכות מבוססות מחשב המעבדות נתונים (קלט) ומפיקות את המידע (פלט). • "האם ניתן לאמוד את ערכו של המידע "? טכנולוגיה-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים