שיעור מספר 4 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 4 בקורס "בעיות מדידה ב'" מתאריך 15/4/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

הרצאה 2- מיסים למתקדמים

חוק מע"מ הבדלים בין מס הכנסה למע"מ מס הכנסה מע"מ ישיר/עקיף ישיר עקיף מי ממוסה? נישום עוסק על מה ממוסים? הכנסה עסקאות הניכוי הוצאה תשומות על מה משולם המס הכנסה חייבת ערך מוסף מס הכנסה- מס ישיר, פרוגרסיבי. זו מס על הכנסתו החייבת (הכנסה בניכוי הוצאות, פטורים, זיכויים וקיזוזים) של הנישום במונחי שנת מס. מע"מ-  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח יגיל בלזר

רווח הון בהתאם לסעיף 89(א') רווח הון הינו הכנסה חייבת כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה מבנה חלק ב'- חלק פירותי חלק ה'- חלק הוני סעיף 88 הינו סעיף ההגדרות של החלק ההוני. מושגים שאינם מוגדרים בסעיף זה, יוגדרו בסעיף 1.   רווח הון- הגדרה "הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי" רווח הון הינו ההפרש  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים