צילום שיעור 2 – גב' צליל אברג'ל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של גב' צליל אברג'ל בקורס תרגול צירופי עסקים בתאריך 07.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.  

שעור 6 – רו"ח חגית בראור אהרון

הערה לגבי מיסים נדחים – אם במועד הרכישה נוצר מצב בו יש התחייבות מיסים נדחים בגין עודפי עלות שעולים על נכסים של מיסים נדחים – במקרה כזה אין בעיה. אך במקרה הפוך, בו נוצר מצב שנכסי המיסים נדחים עולים על התחייבות המס הנדחה, ניתן ליצור נכס מס נדחה רק אם יש צפי להכנסה חייבת בעתיד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים